Stowarzyszenie rozwody w Polsce Fundacja Pomoc ojcom Stowarzyszenie obrony praw ojca prawo ojca Prawa ojca Alimenty statystyki rozwodów Rozwód Rozdzielność majątkowa Podział majątku Opieka Kontakty przemoc w rodzinie Niebieska Karta fałszywe oskarżenia Znęcanie osrr.plRozwody w Polsce, a opieka - Stowarzyszenie Równi Rodzice - osrr.pl

Rozwody w Polsce. Płeć a wyroki sądowe co do opieki nad dziećmi.

Co mówią nam statystyczne źródła krajowe.

Rozwody w Polsce to dla polityków temat tabu. W rezultacie cierpią na tym ci, którzy się rozwodzą. Wg GUS-u w latach 2009-16 co roku w Polsce rozwodziło się ok. 40 tys. małżeństw z dziećmi poniżej 18 roku życia. Podczas gdy w 2017 r. rozwód brało ok. 88 tys. par. Tak więc niemal 55% rozwodów dotyczy małżeństw bezdzietnych.

Należy dostrzec, iż dziś wiele par nie rozwodzi się a rozstaje, gdyż żyją one w tzw. konkubinacie. W 2011 r. w wolnych związkach żyło około 4 % par. Znaleźliśmy artykuły twierdzące, iż w ostatnich latach nastąpił spory ich wzrost. Domyślam się, że na tą chwilę ich ilość wynosi ok. 5-6 % w przekroju kraju. Pary te przez wiele lat z wyboru nie biorą ślubu, a jednak wspólnie prowadzą dom i wychowują dzieci. Ich rozstania często nie różnią się zbyt wiele od rozwodów. Oczywiście spory dotyczą tych samych spraw. Do tej pory nie mamy danych GUS-u szacujących rozstania tych par.

Pozostałe ciekawe statystyki GUS.

Związki:

 • pozamałżeńskie w 2002 r. to – 2,4 % wszystkich par,
 • pozamałżeńskie w 2011 r. to – 3,9 % wszystkich par,
 • Małżeństwa/partnerzy z dziećmi w 2011 r. to – 51 % wszystkich rodzin – (66 % pełnych rodzin),
 • Małżeństwa/partnerzy bez dzieci w 2011 r. to – 26 % wszystkich rodzin – (34 % pełnych rodzin),
 • Rodziny niepełne w 2011 r. to – 23 % spośród wszystkich rodzin.

W 2011 r. było ok. 11 mln rodzin, z tego:

 • małżeństwa z dziećmi to – 49,7 %,
 • małżeństwa bez dzieci to – 24,6 %,
 • partnerzy z dziećmi to – 1,6 %,
 • partnerzy bez dzieci to – 1,3 %,
 • matki z dziećmi to – 19,8 %,
 • ojcowie z dziećmi to – 3,0 %.

W 2011 r. było 5 458 tys. rodzin z dziećmi , z tego:

 • małżeństwa z dziećmi to – 73,6 %,
 • partnerzy z dziećmi to – 2,8 %,
 • matki z dziećmi to – 21,0 %,
 • ojcowie z dziećmi to – 2,6 %.

Kobiety w gospodarstwach domowych wg stanu cywilnego w 2011 r.:

 • kobiety rozwiedzione to – 10 %,
 • wdowy to – 25 %,
 • mężatki to – 51 %,
 • panny to – 14 %.

Przeciętna liczba dzieci do 24 lat na utrzymaniu rodziny wynosiła:

 • w 2002 r. – 1,78,
 • w 2011 r. – 1,62.

Wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie w 2016 r. Sądy powierzyły:

 • matce – w 47 % przypadków,
 • ojcu – w 4 % przypadków,
 • obojgu rodzicom – w 48 % przypadków.

Gdy władza przyznawana jest obojgu rodzicom, nie ma podane przy kim mieszkają dzieci. Ze względu na wyraźną tendencję do rozdziału władzy wg płci rodzica, domyślam się, że w 90 % przypadków mieszkają one przy matce.

Statystyczne źródła zagraniczne.

Dane European Statistical System wskazują, iż w Polsce jest 1,6 mln osób po rozwodzie. Z tego 180 tys. żyje w związku, a 554 tys. samotnie wychowuje dzieci. Pozostałe 866 tys. osób żyje bez partnera – nie chce lub nie potrafi go znaleźć. Dlaczego tak jest? Czy nie chcą drugiej szansy? W istocie jest to zastanawiające…

Poza tym ciekawe dane znajdziemy na stronach http://transmonee.org – organizacji powołanej przez UNICEF. Wynika z nich, iż w 2014 r.:

 • liczba małżeństw w Polsce wynosiła – 188,5 tys.,
 • liczba rozwodów w Polsce wynosiła – 65,8 tys. (Uwaga! Liczba ta jest niezgodna z danymi GUS-u.),
 • liczba narodzin dzieci w Polsce wynosiła – 376,5 tys.,
 • było 55 tys. dzieci uwikłanych w sytuację rozwodową swoich rodziców, to 0,8 % wszystkich dzieci w wieku do 18 roku życia;

Jak widać mamy podstawę by wyciągnąć wnioski. Wreszcie możemy wskazać jak wielką skalę ma problem.

źródła:

 1. “Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna – Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011.” Warszawa 2014, pod kier. Doroty Szałys. – http://www.stat.gov.pl/;
 2. Dane z European Statistical System na – https://ec.europa.eu/;
 3. “Ewidencja spraw o rozwód, separację w pierwszej instancji w sądach okręgowych w 2017 r.” – GUS;
 4. “Ogólna ewidencja spraw w sądach powszechnych w Polsce (The number of incoming, resolved and pending cases in common courts in Poland)” – GUS;
 5. “Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu wg orzeczenia Sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej.” – GUS;
 6. “Rozwody małżeństw posiadających małoletnie dzieci na utrzymaniu wg wysokości zasądzonych alimentów, orzeczenia Sądu o wykonywaniu władzy rodzicielskiej ogółem w Polsce.” – GUS;
 7. “Dwukrotnie wzrosła liczba konkubinatów” – https://www.tvp.info/14182834/ludzie/dwukrotnie-wzrosla-liczba-konkubinatow/;
 8. “1.5 Marriage and Divorce, 1989-2014” i “Poland” – Transformative Monitoring for Enhanced Equity (TransMonEE) (by the UNICEF Innocenti Research Centre) – http://transmonee.org.