Stowarzyszenie rozwody w Polsce Fundacja Pomoc ojcom Stowarzyszenie obrony praw ojca prawo ojca Prawa ojca Alimenty statystyki rozwodów Rozwód Rozdzielność majątkowa Podział majątku Opieka Kontakty przemoc w rodzinie Niebieska Karta fałszywe oskarżenia Znęcanie osrr.plCele Stowarzyszenia - obrona praw ojca, dziecka i matki - osrr.pl

Cele Stowarzyszenia Obrona praw ojca, dziecka i matki

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ojców pomaga ojcom Poznań

Cele stowarzyszenia określają kim jesteśmy. Chcemy zgodnie z nimi pomagać ojcom i matkom, by dzieci mogły wychowywać się z obojgiem rodziców. Ze względu na panujące zwyczaje musimy, poprzez własne cele, pokazywać instytucjom błędnie wypełniającym swoją rolę, iż społeczeństwo widzi problem inaczej. Chcemy by wykonywane przez nas korekty służyły rodzinom, a przede wszystkim dzieciom. Dlatego też:

   • Dążymy do zrównania praw ojca i matki, aby osiągnąć najwyżej pojęte dobro dziecka. Obecna interpretacja prawa, pomija konstytucyjne równouprawnienie ojców i mężów w rodzinie i jest nieakceptowalna. Sądy łamią prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców.
   • Dbamy o ochronę interesu społecznego w zakresie równości i niedyskryminacji osób. Szczególnym naszym zainteresowaniem objęte są prawa i obowiązki względem dzieci. Swoje cele osiągamy poprzez ingerencję i przedstawianie percepcji społecznej w postępowaniach Sądowych.
  • Informujemy o odkrytych nieprawidłowościach instytucje wykonawcze i organy publiczne, odpowiedzialne za sądy, politykę rodzinną, społeczną. Umożliwiamy tym samym wykonywanie prawa w sposób zgodny ze społecznymi oczekiwaniami, logiką, doświadczeniem życiowym i zdrowym rozsądkiem.   
  • Przeciwdziałamy wykrytym praktykom i nadużyciom instytucji państwowych, które działają niezgodnie ze swoją społeczno-organizacyjną rolą .
  • Stale oddziałujemy na rzecz zmian negatywnych wzorców społecznych i kulturowych, według których ojciec jest osobą drugoplanową w procesie wychowania dzieci.
  • Wspieramy członków naszego Stowarzyszenia w sytuacjach kryzysowych i podczas trudnego rozwodu.